Profil

Sijil Pengesahan

Permohonan untuk mendapat logo halal telah dibuat oleh syarikat pada pertengahan tahun 2007. Satu lawatan rasmi oleh semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Kimia, Kementerian Kesihatan (diwakili oleh Jabatan Kesihatan Marang) dan Jabatan Hal Ehwal Islam Terengganu (JHEAT) telah dibuat ke pusat pengeluaran rempah Tok Ma pada 6 September 2007. Hasil lawatan dan beberapa perbincangan dan tindakan susulan oleh syarikat, logo Halal telah dikeluarkan dan berkuatkuasa pada 31 Okt 2007. SIjil Halal dilampirkan untuk rujukan.

Perikutan dengan sijil pengakuan yang lain